Вы здесь

Тес-Хем кожууннуң девискээринде кокайлар санының көвүдээни - дүвүрээзинниг айтырыгның бирээзи

  • Вверх
    12
  • down
    9
1345 просмотров

 Ол чидиг айтырыгны шиитпирлээри-биле кокайның аглаашкынын январьның 5, 6-ның хүннеринде кожууннуң аңчылары болгаш идекпейлиг малчыннары организастап эрттиргеннер. Кожуун девискээринге 6 баш кокайны узуткааннар.  Кызыл-Чыраа биле Чыргалаңды сумузунуң арга-дуржулгалыг аңчылары-биле хоочун малчыннары ол ажылга идепейлиин көргүскен.

Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазы Чингис Тогаачы малчыннарның чымыштыг ижинге шаптык болуп, дүвүрелди болдурган кокай айтырыын шиитпирлежип берип, чылдың-на аглаашкынга идепкейлиг киржип чоруур аңчыларга болгаш малчыннарга четтиргенин  илереткен.

https://t.me/news_tuvmo/1028

Подписывайтесь на наш Telegram-канал