Вы здесь

Тускай шериг операциязынга мөчээн шеригжилерниң өг-бүлелеринге Эрес-дидим чоруктуң орденнерин тывыскан

  • Вверх
    6
  • down
    8
1272 просмотра

Бөгүн Дээди Хуралга тускай шериг операциязынга маадырлыы-биле мөчээн шеригжилерге шаңналдар тыпсыр ёзулал болуп эрткен. Россия Федерациязының Президентизиниң Чарлыы-биле тускай шериг операциязының үезинде маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруун көргүскени дээш мөчээн соонда прапорщик Чадамба Орлан Владимирович, матрос Маады Айдыс Алдар-оолович, рядовой Оюн Айвар Константинович, анаа дайынчы Монгуш Саян Кызыл-оолович, анаа дайынчы Банчык Чаян Константинович, анаа дайынчы Салчак Сылдыс Геннадьевич, биче сержант Хертек Шораан Буянович, матрос Ортаат Анчы Айдынович («Эрес-дидим чоруу дээш» болгаш «Тиилелге хүнүнде шериг парадынга киришкени дээш» медальдар-биле база шаңнаткан), ефрейтор Делгер Кежик Орланович, анаа дайынчы Ховалыг Алдын-Херел Аянович, анаа дайынчы Ооржак Самбажык Айварович, сержант Ооржак Эдуард Олегович («Дайынчы шылгаралы дээш» медаль-биле база шаңнаткан), ефрейтор Оюн Юлиан Юрьевич, ефрейтор Поляков Дмитрий Петрович («Дайынчы шылгаралы дээш» медаль-биле база шаңнаткан), биче сержант Тюлюш Таймир Далаажыкович, ефрейтор Лопсан Буян Александрович, ефрейтор Хертек Сайдаш Сергей-оолович Эрес-дидим чоруктуң орденнери-биле шаңнаткан.

Шаңналдар тыпсырының бетинде Дээди Хуралдың удуртулгазы болгаш Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери чок болган шеригжилерниң төрелдеринге болгаш чоок кижилеринге республиканың чонунуң мурнундан кажыыдалын илереткен. Дайынчыларның чырык адынга кажыыдалдың минутазын чарлаан.

«Тываның оолдары бодунуң дайынчы хүлээлгезин маадырлыг күүсеткени Россияның болгаш бистиң республикавыстың хөй националдыг чонунуң сагыжынга кезээ-мөңгеде артып каар», – деп, Кан-оол Даваа демдеглээн.

https://vk.com/khuraltyva?w=wall-114457376_26053

Теги: 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал