Вы здесь

Тывага ясли-садтарның тургустунганының дугайында солун барымдаалар

  • Вверх
    7
  • down
    5
487 просмотров

Түр үениң сезоннуг яслилери хову турлагларының чанынга көжүп чоруур өглерге ажыттынгылаан. 1941 чылда ындыг яслилерниң саны 18 четкен. 

Баштайгы уруглар сады Чөөн-Хемчик кожуунга ажыттынган. 1936 чылда Девээлиг-Хая деп черге, мыйыстыг бода мал азыраар станцияның девискээринге, Рубцов деп прораб ийи улуг оран-саваны туткан. Ооң бирээзинге эртенги болгаш кежээки саалда үезинде саанчыларның 3-7 айлыг уругларын хайгаарап-карактап турган. 

Яслилерниң бирги ажылдакчылары курлавырда эмчи сестралары турган. Олар шериг байдалынче шилчиириниң хемчеглериниң иштинде белеткел курстарын эртип турган.  Оон аңгыда уруглар садтарын организастаарының талазы-биле айтырыгны янзы-бүрү чылдарда Культура болгаш Кадык камгалал яамылары харыылап турганы солун.

#страницыисторииТувы 

#минобразованиятыва #80летвместе #80летРоссияТыва #80летвхожденияТувывсоставРоссии

https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_43516&ysclid=lw2aiqzbm5171070464

Теги: 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал