Вы здесь

Ак-Довурактың хүндүскү лагерьлеринде 196 уруг дыштанып турар

  • Вверх
    5
  • down
    5
505 просмотров

Ак-Довурак хоорайның хүндүскү лагерьлеринче 196 уруг барып турар. Ында 1 дугаар школада «Бичии аян-чорукчу», лицейде «Найырал», «Аян» хоргадал черинде, Культура ордузунда «уран чүүлдүң челээжи» лагерьлер ажылдап турар. Уруглар, оолдар арыг агаарда ойнап, чаа чүүлдерни билип албышаан, спортчу оюннарда киржип турарлар.
Оон аңгыда уруглар янзы-бүрү мастер-класстар, аян-чоруктар, мөөрейлер, оюннарда киржилгелиг. А башкылар уруг-дарыгның айыыл чок чоруун көрбүшаан, оларга таарымчалыг байдалды тургузуп, доктаамал хайгаарап турарлар.
Бир эвес уруг-дарыгны гаджеттерден адырар дизе, лагерьлерге дыштандырары чугула деп, Ак-Довуракта башкылар сүмелеп турар.

https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_44158&ysclid=lx4vfonzu246711132

Подписывайтесь на наш Telegram-канал