Вы здесь

Школа чанының лагерьлеринде «Баштайгыларның хүннери» эртип турар

  • Вверх
    5
  • down
    7
565 просмотров

Республиканың кожуун, сумуларында уругларның чайгы дыштанылгазын организастаарынче улуг кичээнгейни угландырган. Шагаан-Арыг хоорайның 1 дугаар школазының чанында хүндүскү лагерьде 30 уруг дыштанып турар. Башкылар болгаш вожатыйлар чаштарның дыштанылгазы өөрүшкүлүг, уттундурбас болзун дээш кызымаккай ажылдап турарлар. Хүндүскү лагерьде өөредиглиг, спортчу оюн-тоглаа болгаш солун хемчеглер үзүктелбес. Ооң иштинде янзы-бүрү хүннерге тураскааттынган хемчеглер хөй.

Чоокта чаа уруглар Баштайгыларның хүнүнге идепкейлиг киришкеннер. Олар эртенги шакта сула шимчээшкиннерни кылгаш, кывыскылыг флешмобка киришкен. Шак-ла ынчаар сеткил көдүрлүүшкүн-биле Баштайгыларның шимчээшкининиң дугайында солун медээлерни билип алганнар. Уругларның билиглерин быжыглап, вожатыйлар квест-оюнну организастаан. 

Школачылар бөлүктерге чарлып алгаш, Баштайгыларның кол-кол угланыышкыннарын катаптаан: Төрээн чурт, быжыг өг-бүле, найырал, патриотизм, төөгүлүг сактыышкын дээш оон-даа өске. Бо бүгү айтырыглар уругларга билдингир болгаш чоок. 

Эң-не идепкейлиг уругларга Баштайгыларның суй белекчигештерин тывыскан.

https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_44344&ysclid=lxkmfgu5ox46147786

Подписывайтесь на наш Telegram-канал