Вы здесь

Бүгү Россияның школачылар олимпиадазының муниципалдыг чадазы эртип турар

  • Вверх
    25
  • down
    23
2977 просмотров

Тывада 2023 чылдың ноябрь 7-де Бүгү Россияның школачылар олимпиадазының муниципалдыг чадазы ажылын эгелээн. Хемчегде школачылар 22 ниити билиг эртем талазы-биле - химия, төөгү, орус дыл, биология, уран чүүл (МХК), литература, технология, экология, информатика, право, физика, география, экономика, ОБЖ, математика, обществознание, физкультура, астрономия, а ол ышкаш англи, француз, немец база кыдат дылдарда киржип турар.

Декабрь 3-ке чедир үргүлчүлээр муниципалдыг чадада 7-11 класстарның школа чадазының тиилекчи болгаш призер өөреникчилери кирген. Олар 2024 чылдың январь айда угаан маргылдаазының регионалдыг чадазынга киржир эрге дээш демисежирлер. А элээн хөй баллдар алган регионалдыг чаданың киржикчилери олимпиаданың түңнел чадазынга киржир.

Бүгү Россияның школачылар олимпиадазының түңнел чадазының тиилекчи болгаш призерларының дипломнары салдар-хамаарылгалыг шаңнал болур. Ук шаңнал школачыга российжи күрүне дээди өөредилге черлеринче олимпиаданың эртеми-биле кирер шылгалдалар чокка кирер эргелиг болур дээрзин сагындыраалыңар.

https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_39434&ysclid=lozxv9crtp632819973

Подписывайтесь на наш Telegram-канал