Вы здесь

Ойнавышаан төрээн дылың өөрен!

  • Вверх
    21
  • down
    19
2678 просмотров

«Чоннуң эртинези» («Сокровище Нации») деп оюнну телефоннарыңарже киирип алгаш, ойнавышаан, төрээн дылыңарны өөрениринче чалап тур бис! Россия Федерациязының чоннарының төрээн дылдарын кадагалап арттырары, сайзырадыры – амгы үениң чугула айтырыгларның бирээзи болур. КХО «Интернет хөгжүдер институттуң» (АНО «Институт развития интернета») деткимчези-биле Калмык Республикага «Чоннуң эртинези» деп төлевилелди боттандырган. Ук төлевилелдиң кол сорулгазы – РФ-тиң национал чоннарының төрээн дылдарын сайзырадыры болгаш нептередири болур. К. Б. Ондар аттыг Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары бо төлевилелге киржип, оюннуң тыва хевирин ажылдап кылганнар. 

«Чоннуң эртинези» деп оюн чаш болгаш элээди назылыг оолдар, уругларга, дыл өөренип алыр күзелдиг улуска таарыштыр кылдынган. Ук оюнга ойнап тура, чаштар төрээн дылынга санап, өң-чүзүннү танып, янзы-бүрү чүве аттарын шиңгээдип алыр аргалыг болур. 

Оюнну төлевилелдиң сайтызындан киирип ап болур силер: сокровища-нации.рф 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Naa.. 

Apple Store: https://apps.apple.com/ca/app/сокровищенации/id646219..

https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_37751&ysclid=lm7xnufy4i371265910

Подписывайтесь на наш Telegram-канал