Вы здесь

Интернационалчы дайынчыларнын маадырлыг чоруу бистин чүректеривиске кезээ мөнгеде артар

  • Вверх
    5
  • down
    5
579 просмотров

Февраль 15 – Афган дайынындан ээп келбээн, дидим тура соруктуг маадырларга тураскааткан сактыышкыннын хүнү. Ол ышкаш бо хүн интернационал шериглерни Афганистандан үндүрген төөгүлүг хүн. Интернационалчы дайынчыларнын маадырлыг чоруу бистин чүректеривиске кезээ мөнгеде артар. Эрзин кожууннун Нарын сумузундан Афган дайынынче чораан хоочун киржикчилернин бирээзи боор Мумбалдай Сергей Александровичиге, Нарын культура бажынынын ажылдакчылары аал-оранынга чедип, Шагаанын ак айында чолукшуп барганнар.

Мумбалдай Сергей Александрович Афган дайынынын хоочун киржикчизи. 1979 чылда шеригже келдирткен, баштай Хабаровск хоорайга баргаш үш ай эрткенде Афганистанче чораан. Афганистанга баргаш машина-техника кылып, мунуп билиринден чүък машиназын мунар кылдыр хүлээткен. Аай-дедир аъш-чем, оък-чепсек сөөртүп, нарын  даалгаларны күүседип турган. Дайын чаа өөскүп үнген үеде  хүлээлгезин актыы –биле  күүсеткеш  1981 чылда төрээн Тывазынче чанып келген.

Интернационалчы даалгазын Афганистанга ак сеткилдиг күүседип,  эрес-дидим маадырлыг чорууңар дээш силерге МӨГЕЙДИВИС!!!

https://vk.com/wall-102906249_23684?ysclid=lsrp33bzed651842148

Подписывайтесь на наш Telegram-канал