Вы здесь

Дээди Хуралдың депутады Олег Сарыглар РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының дугайында

  • Вверх
    15
  • down
    11
1573 просмотра

Дээди Хуралдың депутады Олег Сарыглар РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының дугайында:

 - Чуртка «Көдээ культура ажылдакчызы» деп чаа программаны 2025 чылда боттандырып эгелээр. Бодум культура ажылдакчызы болгаш, ол саналды кончуг чугула деп хүлээп ап тур мен. Меңээ ыры-хөгжүмге сонуургалды көдээ культура, ооң ажылдакчылары оттурган. Аңаа бедик мергежилдиг ажылдакчылар херек болбайн канчаар. Бо программа боттанып эгелээрге, көдээде культура улам хөгжүүр ужурлуг.

Күрүне Баштыңы суурже азы биче хоорайже ажылдап чоруптар специалистке 1 сая рубльди аазады. Көдээ культура одагларынга ажылдаксап чоруур улус бар деп чүвени билир мен. Оон аңгыда чырыдыышкын, өөредилге, төөгү төлевилелдеринге база 100 млрд. рубльди чоокку чылдарда көрүп турар, ол чорук онза-дыр.

https://vk.com/khuraltyva?w=wall-114457376_30029&ysclid=lt8rt5qxgd863714274

Подписывайтесь на наш Telegram-канал