Вы здесь

Чагытай эриинде дыштанып турар уругларга кадыкшыл болгаш хууда арыг-шеверниң хоойлулары

  • Вверх
    16
  • down
    17
1118 просмотров

Тываның Өөредилге болгаш Кадык камгалал яамыларының специалистериниң ажылчын бөлүү Чагытай хөлдүң эриинде «Чагытай», «Металлург», «Байлак» болгаш «Орленок» уругларның кадыкшыдылга лагерьлеринче үнүүшкүннүг методиктиг десантыны чоруткан. Эмнелге адырының ажылдакчылары уругларга психоактивтиг бүдүмелдер ажыглаарының хоразының база кижиниң арыг-шевериниң дүрүмнерин сагыырының дугайында тайылбырлап, беседаларны чоруткан.

Республиканың психиатрия эмнелгезиниң специализи «Бүзүрел телефонунуң» дугайында чугаалап берген, а Республиканың кеш аарыгларының диспансериниң эмчизи «Кеш аарыгларының профилактиказы. Педикулез, чесотка. Хууда арыг-шевер» деп темага беседаны эрттирген. Кадык амыдыралдың дугайында Республиканың бичии уруглар эмнелгезиниң эмчизи чугаалап берген.

«Сайзырал» төптүң специализи 12 хардан өрү уругларга «Психологтуг гигиена» деп темага, а оон бичии уругларга «Ажык чок медээни арыглаары»/«Фильтрация ненужной информации» деп темага тренинг хевирлиг беседаны эрттирген.

Лагерьлерде дыштанып турар уруглар келген аалчыларның беседаларын сонуургап, боттарының сонуургааны айтырыгларны салып турган.

https://vk.com/minobrtuva

Подписывайтесь на наш Telegram-канал