Вы здесь

Акция "Кады номчуул"

  • Вверх
    6
  • down
    5
1008 просмотров

Тыва Республиканың Улустуң артизи, Буян-Бадыргы орденниң үшкү чергезиниң база Тываның болгаш СССР-ниң "Күш- ажылчы алдар" – деп медалының эдилекчизи Монгуш Дыртык Бак-Кысович бистиң “Кады номчуул” деп акциявыстың киржикчизи. 

А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңы Дыртык Бак-Кысовичиге бистиң “Кады номчуул” деп акциявыска идепкейлиг киржилгези дээш, өөрүп четтириишкинниң чылыг чымчак сөстерин илередип тур бис. 

Хүндүлүг номчукчулар! Силерни бистиң акциявыска идепкейлиг киржириңерни четтикпейн чалап тур бис. Акцияга чыгдынган номнарны чаңгыс чер-чурттугларывыс, тускайлаттынган бөлүктүң операциязында оолдарывыска, дамчыдар бис. Ол ышкаш соцчетки таварыштыр бодуңарның сонуургаан номуңардан солун үзүндүлерни база авторнуң дугайында чугаалап акцияга киржиирин кыйгырдывыс. Акцияның хештеги #ЧитайТува #ЧитаемВместе

Адрезивис: Кызыл хоорай, кудумчузу Ленина 21.

https://vk.com/tuvacult?w=wall-20358661_59576&ysclid=lnyr0v7v36985913237

Подписывайтесь на наш Telegram-канал